Privacyverklaring

Karine Jekel is een eenmanszaak op het gebied van (kinder)boeken en gedichten.
Adres: Karine Jekel, Cella Helvetica 14, 3995 XV Houten.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 november 2022.

Welke persoonlijke gegevens worden bewaard?
Wanneer je een bestelling plaatst, een gedicht op maat aanvraagt of het contactformulier invult, kunnen de volgende gegevens verwerkt worden: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, IBAN, internetbrowser en type apparaat, gegevens over je activiteiten op de website en overige gegevens die je zelf actief verstrekt.

Hoelang worden je gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zoals voorgeschreven door de Belastingwet worden je persoonsgegevens bewaard voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Met welk doel worden jouw persoonsgegevens verzameld?
Jouw gegevens worden enkel verzameld om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Namelijk voor het afhandelen van jouw bestelling, voor de betaling, om de bestelde producten bij jou te bezorgen, om contact met je op te kunnen nemen wanneer dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen en voor het verwerken van persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Ook wordt het surfgedrag van bezoekers bijgehouden om daarmee de website te verbeteren.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?
Jouw verbinding met deze website is privé, doordat je bezoek wordt beveiligd door middel van een SSL-certificaat. Deze beveiliging herken je aan het slotje voor de url. Ook de partijen die bij de dienstverlening betrokken zijn, gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens worden verwerkt door Antagonist (webhosting en e-mail), WordPress en WooCommerce (website, webshop, contactformulier) en PostNL (verzending bestellingen). Je gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld aan derden.

Antagonist
Voor webhosting en maildiensten wordt gebruikgemaakt van Antagonist. Antagonist gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is tot geheimhouding verplicht. Antagonist heeft geen toegang tot de verstuurde en ontvangen mails.

WordPress en WooCommerce
Deze website is ontwikkeld met de software van WordPress, en de webshop met software van WooCommerce. Je persoonsgegevens worden met WordPress en WooCommerce gedeeld. WordPress en WooCommerce hebben enkel toegang tot jouw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. WordPress en WooCommerce nemen passende beveiligingsmaatregelen, zoals de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress en WooCommerce gebruiken cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress en WooCommerce behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

PostNL
PostNL levert de bestellingen die in de webshop worden geplaatst. Daarom worden je naam en adresgegevens gedeeld met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden. Schakelt PostNL onderaannemers in, dan stellen zij je gegevens ook aan deze partijen beschikbaar.

Mailchimp
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, staat een link om je af te melden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Cookies
Er worden enkele technische en functionele cookies en/of analytische cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website en webshop en voor jouw gebruiksgemak. Om inzicht te krijgen in het surfgedrag van bezoekers van de website, wordt via cookies anoniem informatie verzameld, zoals je IP-adres, internetbrowser, type apparaat en gegevens over je activiteiten op de website. Deze anonieme informatie is niet naar jou herleidbaar en wordt niet verstrekt aan derden.

Wijzigingen in het privacybeleid
Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van het privacybeleid. Mocht een nieuwe privacyverklaring gevolgen hebben voor de manier waarop eerder verzamelde gegevens worden verwerkt, dan word je daar per mail van op de hoogte gebracht.